Laurentiu-Paul POP | Avocat Timisoara | beyondlegal

dreptul imigrărilor.

Ce reprezintă dreptul imigrărilor?

Dreptul imigrărilor are în vedere, printre altele, modalitățile prin care intri în România și modalitațile juridice prin care rămâi aici pentru o perioadă mai lungă.

Oferim și servicii pentru companii (persoane juridice) în vederea obținerii și recrutării de personal non-UE (avize de muncă).

Dacă ești cetățean străin îți recomandăm și serviciile noastre privind drepturile omului, iar dacă ești companie din România îți recomandăm și serviciile noastre privind dreptul comercial și dreptul muncii.

servicii oferite:

întrebări frecvente.

Cum obțin viza de nomad digital?

Ca să obții viza de nomad digital trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

 

 1. Lucrezi pentru o companie străină sau deții o companie străină din afara României
 2. Lucrezi remote cu ajutorul tehnologiei (ICT Information and Communications Technology)
 3. Venit. Ai obținut venituri în cuantum de cel puțin trei ori câștigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum și pentru întreaga perioadă înscrisă în viză; (Asta presupune să ai un venit de 4.100 euro pe lună)

Procesul este anevoios într-o oarecare măsură, vezi aici mai multe detalii. Pentru asistență juridică ne poți contacta oricând, oriunde.

Cum obțin cetățenia română la cerere?

Poți obține cetățeania română, la cerere, dacă îndeplinești următoarele condiții:

 

 • locuiești legal în România de cel puțin 8 ani pentru cetățeni non-UE. Dacă soțul sau soția ta sunt cetățeni români, termenul este mai scurt, doar 5 ani de la data căsătoriei
 • ai cel puțin 18 ani
 • nu ai comis fapte împotriva statului român sau ordinii publice
 • deții venituri suficiente care să îți asigure traiul în România
 • ai un bun comportament și nu ai fost condamnat pentru infracțiuni care te fac nedemn de a fi român
 • vorbești bine limba română și ai noțiuni de bază privind cultura și civilizația românească
 • cunoști Constituția României și imnul național

Durata de 8 ani și 5 ani pentru care trebuie să locuiești în România poate fi înjumătățită la 4 ani, respectiv 2.5 ani în următoarele situații:

 

 • ești cetățean UE
 • ești o personalitate recunoscută pe plan internațional.
 • a statut de refugiat
 • a investit în România sume care depășesc 1.000.000 de euro

 

De asemenea, poți obține cetățenia chiar fără a locui o anumită perioadă în România dacă ai contribuit în mod deosebit promovarea culturii și civilizației române

Care sunt etapele obținerii cetățeniei?
 1. Înregistrarea cererii. Faci o programare prealabilă la ANC (Autoritatea Națională pentru Cetățenie) unde depui toate actele necesare. În principiu dosarul se depune personal dar se poate depune prin mandatar în caz de imposibilitate de deplasare.
 2. Interviul. ANC va stabili un termen unde să susții interviul pentru cetățenie, aici îți vor fi verificate cunoștiințele tale de limba și cultura română.
 3. Soluția. Ca urmare a interviului și verificării dosarului, Autoritatea va emite un ordin de admitere sau respingere a cererii de cetățenie. Ordinul de respingere poate fi atacat în termen de 15 zile la Tribunalul București.
 4. Jurământul. Ultima etapă presupune să depui jurământul de credință față de statul român în maxim 6 luni de la data admiterii dosarului tău. Refuzul depunerii jurământului determină neacordarea cetățeniei române.

În caz de respingere a cererii de acordare a cetățeniei este indicat să apelezi la un avocat specialziat în imigrări și în obținerea cetățeniei.

Ce este viza de scurtă ședere?

Viza de scurtă ședere permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

 

Dreptul de şedere al posesorului unei vize de scurtă şedere nu poate fi prelungit.

Ce este viza de lungă ședere?

Viza naţională de lungă şedere permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile.

Pot să-mi preschimb permisul de conducere străin cu unul românesc?

Da, trebuie să ai domiciliul stabil în România (mai mult de 185 zile / an) și permisul de conducere, să plătești o taxă de 89 lei, și apoi se depun actele necesare la  Serviciul regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

 

Pentru mai multe detalii.

Care sunt actele necesare pentru preschimbarea permisului românesc?

La nivel de principiu, actele necesare sunt următoarele:

 

 • Permisul de conducere străin, în original
 • Copie act identitate
 • Dovada domiciliului în România 
 • Taxă 89 lei
Ce categorii de permise de conducere nu pot fi preschimbate?

Nu pot fi preschimbate cu documente similare românești, următoarele categorii de documente:

 

 • permisele de conducere internaționale;
 • permisele de conducere a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre;
 • permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;
 • permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;
 • permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ce presupune procedura de angajare a personalului non-UE? (etape + durată)
 1. Avizului de muncă (durată: 40-45 zile)
 2. Viza de muncă (durată: 2-3 săptămâni)
 3. Odată cu venirea în țară a lucrătorilor se obține permisul de ședere 
Ce costuri presupune procedura de angajare a personalului non-UE?

Aproximativ, costurile ar fi următoarele:

 

Costuri recurente:

 • 20-25 lei / zi lucrătoare bonuri de masă+costuri cu cazarea

Costuri unice:

 • 100 euro – aviz de muncă
 • 259 lei -contravaloare permis de ședere
 • 120 euro – taxa consulară

 

Ce acte sunt necesare pentru angajarea de personal non-UE?

În principiu este nevoie de următoarele documente (unele din ele fiind obținute de către noi, altele fiind primite de la angajator):

 

 1. Cerere motivată
 2. Dovada împuternicirii legale a persoanei care reprezintă angajatorul în fața I.G.I. Document identitate reprezentant legal (cererea motivată către IGI se face în numele societății cu datele SRL și se semnează de către împuternicit)
 3. Adeverința AJOFM cu locurile de muncă vacante pentru fiecare post în parte pentru care se dorește obținerea AVIZULUI
 4. Fișa postului, organigrama angajatorului (valabilitate 60 de zile) cu prezentarea funcțiilor ocupante și vacante
 5. Anunț ziar (se postează în aceeași zi sau în ziua imediat următoare ridicării adeverinței) Certificat constatator ONRC (certificat constatator de bază pentru Inspectoratul general pentru imigrări), nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarelor la IGI Certificat de atestare fiscală cu 0 datorii nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarelor la IGI sau daca sunt datorii la ANAF să fie eșalonate
 6. Cazier judiciar al angajatorului (valabilitate 90 zile)
 7. Ofertă de angajare română-engleză.
 8. Declarația pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă
 9. Curriculum vitae al străinului
 10. Cazierul judiciar al străinului tradus și legalizat.
 11. Copia documentului de trecere a frontierei, valabil,al străinului. 

Alte întrebări?

Te așteptăm să ne contactezi, prin orice mijloc de comunicare, oricând, de oriunde.