Laurentiu-Paul POP | Timisoara Lawyer | beyondlegal

immigration muncii.

Ce reprezint─â dreptul muncii?

Domeniul rela╚Ťiilor de munc─â are ├«n vedere, printre altele, rela╚Ťiile individuale ╚Öi colective (contractul individual sau colectiv de munc─â), conflictele de munc─â precum ╚Öi controlul aplic─ârii legisla╚Ťiei muncii.

pentru angajatori:

our services:

common questions.

Pot renun┼úa salaria╚Ťii la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege?

Nu, orice tranzac╚Ťie prin care se urm─âre╚Öte renun╚Ťarea la drepturile recunoscute de lege salariat╠žilor sau limitarea acestor drepturi este lovit─â de nulitate.

Când NU pot concedia un angajat ?

Conform art. 59 din Codul Muncii niciun salariat nu poate fi niciodată dat afară pentru motive discriminatorii. 

 

De altfel, există și alte motive care au durată temporară în timp:

 • atunci c├ónd salariatul este ├«n concediu medical;
 • pe perioada c├ót salariata este gravid─â (dar numai ├«n m─âsura ├«n care angajatorul a luat cuno╚Ötin╚Ť─â de aceast─â situa╚Ťie ├«nainte de a dispune concedierea);
 • pe perioada concediului de maternitate sau de cre╚Ötere a copilului ╚Öi nici ├«n concediul de odihn─â.
├Än ce condi╚Ťii pot concedia un salariat?

Salariatul poate fi concediat în următoarele cazuri:

 

 • s─âv├ór╚Öirea unei abateri grave or abateri repetate,
 • dac─â este arestat pentru o perioad─â mai mare de 30 de zile,
 • pentru necorespundere profesional─â,
 • pentru inaptitudine fizic─â/psihic─â
 • pentru desfiin╚Ťarea postului.

Concedierea reprezint─â o m─âsur─â sever─â ╚Öi ÔÇ×sensibil─âÔÇŁ din punct de vedere legal, iar instan╚Ťele sunt riguroase ├«n cenzurarea deciziilor de concediere (din orice motiv).

 

Din acest motiv este necesar s─â acorda╚Ťi aten╚Ťie sporit─â procedurii de concediere. V─â st─âm la dispozi╚Ťie pentru consultan╚Ť─â referitor la aspecte privind concedierea.

├Ämi pot monitoriza angaja╚Ťii?

Da, dar cu anumite restric╚Ťii ╚Öi respect├ónd anumite condi╚Ťii.┬á

 

Angajatorul are dreptul (art. 40 CM) s─â exercite controlul asupra modului de ├«ndeplinire a sarcinilor de serviciu, av├ónd astfel dreptul de monitorizare a salaria╚Ťilor chiar ╚Öi prin camere video sau alte tehnologii asem─ân─âtoare.

 

├Äns─â jurispruden╚Ťa instan╚Ťelor europene (CEDO) indic─â c─â acest drept al angajatorului nu poate duce la violarea vie╚Ťii private a angajatului.

 

Astfel, monitorizarea trebuie s─â fie c├ót mai pu╚Ťin invaziv─â cu putin╚Ť─â, s─â nu existe camere ascunse, s─â anun╚Ťe despre existen╚Ťa monitoriz─ârii, s─â justifice m─âsura (de ce ar fi absolut necesar─â monitorizarea), s─â fie transparent ╚Öi m─âsura monitoriz─ârii s─â fie propor╚Ťional─â cu scopurile urm─ârite.

Care este diferen╚Ťa dintre contractul de munc─â la domiciliu ╚Öi contractul de munc─â obi╚Önuit ?

Diferen╚Ťa const─â ├«n faptul ca╠ć salariatul lucreaza╠ć de acas─â ╚Öi i╠és╠Ži stabile╚Öte singur programul de lucru.

Care este diferen╚Ťa dintre telemunc─â ╚Öi contractul de munc─â la domiciliu?

Telemunca se poate desfa╠ćs╠Žura i╠én oricare loc diferit de cel organizat de ca╠ćtre angajator, nu doar de la domiciliu, foloses╠Žte doar tehnologia informat╠Žiei s╠Ži comunicat╠Žiilor iar programul de lucru este stabilit de comun acord cu angajatorul.

Este obligat angajatorul sa elibereze salariatului o adeverin┼ú─â care s─â ateste activitatea desf─â┼čurat─â ┼či salariul?

Da, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa╠ć elibereze un document care sa╠ć ateste activitatea desfa╠ćs╠žurata╠ć de acesta, durata activita╠ćt╠žii, salariul, vechimea i╠én munca╠ć, i╠én meserie s╠ži i╠én specialitate.

 

Info suplimentare:

├Än conformitate cu dispozit╠žiile din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evident╠ža╠ć a salariat╠žilor, la solicitarea scrisa╠ć a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa╠ć i╠éi elibereze acestuia:

 • copii ale documentelor existente i╠én dosarul personal/profesional;

 • o adeverint╠ža╠ć care sa╠ć ateste activitatea desfa╠ćs╠žurata╠ć de acesta, durata activita╠ćt╠žii, salariul, vechimea i╠én munca╠ć s╠ži i╠én specialitate;

 • un extras din registrul privat/public, datat s╠ži certificat pentru conformitate, sau o adeverint╠ža╠ć care sa╠ć ateste activitatea desfa╠ćs╠žurata╠ć de acesta, durata activita╠ćt╠žii, salariul, vechimea i╠én munca╠ć s╠ži i╠én specialitate, astfel cum rezulta╠ć din registrul privat/public s╠ži din dosarul personal/profesional, i╠én termen de cel mult 15 zile de la data solicita╠ćrii.

Este obligatorie remunera╚Ťia ├«ntr-un internship?

Yes, intern-ul trebuie sa╠ć primeasc─â o indemnizat╠Žie egala╠ć cu cel put╠žin 50% din salariul de baza╠ć minim brut pe t╠žara╠ć garantat i╠én plata╠ć s╠ži se acorda╠ć proport╠žional cu numa╠ćrul de ore de activitate desfa╠ćs╠žurata╠ć (nu mai mult de 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive).

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

Se înregistrează undeva contractul de internship?

Da, ├«n registrul de eviden╚Ť─â a contractelor de internship, ├«nfiin╚Ťat de agen╚Ťia jude╚Ťean─â pentru ocuparea for╚Ťei de munc─â sau a municipiului Bucure╚Öti, ├«n a ca╠ćrei raz─â teritorial─â organiza╚Ťia-gazd─â ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea, ╚Ťinut ├«n form─â electronic─â.

C├óte contracte individuale de munc─â pe durat─â determinat─â se pot ├«ncheia succesiv ├«ntre acelea╚Öi p─âr╚Ťi?
 • Cel mult 3 contracte individuale de munc─â pe durat─â determinat─â.
 • Contractele individuale de munc─â pe durat─â determinat─â ├«ncheiate ├«n termen de 3 luni de la ├«ncetarea unui contract de munc─â pe durat─â determinat─â sunt considerate contracte succesive ┼či nu pot avea o durat─â mai mare de 12 luni fiecare.
Este posibilă reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului?

Da, ├«n cazul reducerii temporare a activita╠ćt╠žii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depa╠ćs╠žesc 30 de zile lucra╠ćtoare, angajatorul poate decide acest lucru, p├óna╠ć la remedierea situat╠žiei care a cauzat reducerea programului, dupa╠ć consultarea prealabila╠ć a sindicatului reprezentativ de la nivelul unita╠ćt╠žii sau a reprezentant╠žilor salariat╠žilor, dupa╠ć caz.

Sunt obligat ca și angajator să înregistrez demisia salariatului?

Da. Refuzul angajatorului de a ├«nregistra demisia da╠ć dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba╠ć.

Salariatul poate demisiona f─âr─â preaviz?

Da, daca╠ć angajatorul nu ├«s╠ži ├«ndeplines╠žte obligat╠žiile asumate prin contractul individual de munca╠ć sau daca╠ć angajatorul renunt╠Ža╠ć la beneficiul preavizului.

├Än ce form─â trebuie ╚Ťinut─â eviden╚Ťa timpului de munc─â?

Legea nu precizeaza╠ć forma, ci doar obligat╠Žia angajatorului de a organiza s╠Ži pa╠ćstra la locurile de munca╠ć evident╠ža orelor de munca╠ć prestate zilnic de fiecare salariat, cu evident╠žierea orelor de ├«ncepere s╠ži de sf├órs╠žit ale programului de lucru, s╠ži de a supune controlului inspectorilor de munca╠ć aceasta╠ć evident╠ža╠ć, ori de c├óte ori se solicita╠ć acest lucru.

pentru salaria╚Ťi:

our services:

common questions.

Ce drepturi am ca și salariat?

În calitate de angajat ai următoarele drepturi:

 

a) dreptul la salarizare pentru munca depus─â,

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal.

c) dreptul la concediu de odihn─â anual,

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament,

e) dreptul la demnitate în muncă,

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă,

g) dreptul la acces la formarea profesional─â,

h) dreptul la informare și consultare,

i) dreptul de a lua parte la determinarea ╚Öi ameliorarea condi╚Ťiilor de munc─â ╚Öi a mediului de munc─â,

j) dreptul la protec╚Ťie ├«n caz de concediere,

k) dreptul la negociere colectivă și individuală,

l) dreptul de a participa la ac╚Ťiuni colective,

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat

De asemenea, ai și alte drepturi prevăzute de contractul colectiv de muncă sau de lege.

├Än ce situa╚Ťie pot fi limitate drepturile mele ca ╚Öi salariat?

Orice tranzact╠žie prin care se urma╠ćres╠žte renunt╠žarea la drepturile recunoscute de lege salariat╠žilor sau limitarea acestor drepturi este lovita╠ć de nulitate.

Care este diferen╚Ťa dintre contractul de munc─â la domiciliu ╚Öi contractul de munc─â obi╚Önuit ?

Diferen╚Ťa const─â ├«n faptul ca╠ć salariatul lucreaza╠ć de acasa╠ć s╠Ži i╠és╠Ži stabiles╠Žte singur programul de lucru.

Care este diferen╚Ťa dintre telemunc─â ╚Öi contractul de munc─â la domiciliu?

Telemunca se poate desfa╠ćs╠Žura i╠én oricare loc diferit de cel organizat de ca╠ćtre angajator, nu doar de la domiciliu, foloses╠Žte doar tehnologia informat╠Žiei s╠Ži comunicat╠Žiilor, iar programul de lucru este stabilit de comun acord cu angajatorul.

Este obligat angajatorul sa elibereze salariatului o adeverin┼ú─â care s─â ateste activitatea desf─â┼čurat─â ┼či salariul?

Da, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa╠ć elibereze un document care sa╠ć ateste activitatea desfa╠ćs╠žurata╠ć de acesta, durata activita╠ćt╠žii, salariul, vechimea i╠én munca╠ć, i╠én meserie s╠ži i╠én specialitate.

Info suplimentare:

├Än conformitate cu dispozit╠žiile din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evident╠ža╠ć a salariat╠žilor, la solicitarea scrisa╠ć a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa╠ć i╠éi elibereze acestuia:

 • copii ale documentelor existente i╠én dosarul personal/profesional;

 • o adeverint╠ža╠ć care sa╠ć ateste activitatea desfa╠ćs╠žurata╠ć de acesta, durata activita╠ćt╠žii, salariul, vechimea i╠én munca╠ć s╠ži i╠én specialitate;

 • un extras din registrul privat/public, datat s╠ži certificat pentru conformitate, sau o adeverint╠ža╠ć care sa╠ć ateste activitatea desfa╠ćs╠žurata╠ć de acesta, durata activita╠ćt╠žii, salariul, vechimea i╠én munca╠ć s╠ži i╠én specialitate, astfel cum rezulta╠ć din registrul privat/public s╠ži din dosarul personal/profesional, i╠én termen de cel mult 15 zile de la data solicita╠ćrii.

Am dreptul la renumera╚Ťie ├«ntr-un internship?

Yes, trebuie sa╠ć primit╠Ži o indemnizat╠Žie egala╠ć cu cel put╠žin 50% din salariul de baza╠ć minim brut pe t╠žara╠ć garantat i╠én plata╠ć s╠ži se acorda╠ć proport╠žional cu numa╠ćrul de ore de activitate desfa╠ćs╠žurata╠ć (nu mai mult de 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive).

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

Pot s─â am mai multe job-uri simultan?

Yes, potrivit Codului Muncii, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferi┼úi sau la acela┼či angajator, ├«n baza unor contracte individuale de munc─â, beneficiind de salariul corespunz─âtor pentru fiecare dintre acestea.

 

Fac excepţie situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii. 

 

Contractele de munc─â multiple, pe care le poate avea un angajat, pot fi:

 • la acela╚Öi angajator sau la angajatori diferi╚Ťi;┬á
 • cu norm─â ├«ntreag─â sau par╚Ťial─â;┬á
 • ├«n aceea╚Öi ╚Ťar─â sau ├«n state diferite;┬á
 • ├«n acela╚Öi ora╚Ö sau ├«n localit─â╚Ťi diferite;┬á
 • cu prezen╚Ť─â fizic─â sau prin telemunca;┬á
 • pe durat─â nedeterminat─â sau determinat─â.┬á┬á
C├óte contracte de munc─â po╚Ťi avea?

Po╚Ťi avea mai multe contracte de munc─â ├«ncheiate, nefiind stabilit─â o limit─â anume. Potrivit Codului Muncii, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferi┼úi sau la acela┼či angajator, ├«n baza unor contracte individuale de munc─â, beneficiind de salariul corespunz─âtor pentru fiecare dintre acestea.

 

Fac excepţie situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii. 

 

Contractele de munc─â multiple, pe care le poate avea un angajat, pot fi:

 • la acela╚Öi angajator sau la angajatori diferi╚Ťi;┬á
 • cu norm─â ├«ntreag─â sau par╚Ťial─â;┬á
 • ├«n aceea╚Öi ╚Ťar─â sau ├«n state diferite;┬á
 • ├«n acela╚Öi ora╚Ö sau ├«n localit─â╚Ťi diferite;┬á
 • cu prezen╚Ť─â fizic─â sau prin telemunca;┬á
 • pe durat─â nedeterminat─â sau determinat─â.┬á┬á
Este considerată vechime în muncă perioada în care am lucrat în străinătate în UE?

Da. Perioada desfa╠ćs╠žurata╠ć de o persoana╠ć i╠én t╠ža╠ćrile membre U.E. este recunoscuta╠ć i╠én Roma╠énia, i╠én temeiul principiului egalita╠ćt╠žii de tratament enunt╠žat i╠én Regulamentul Nr.492/2011, ca ÔÇ×vechime i╠én munca╠ćÔÇŁ.

 

I╠én temeiul prevederilor privind exercitarea muncii s╠ži egalitatea de tratament din Regulamentul Nr.492/2011, la art. 7 se stipuleaza╠ć ca╠ć lucra╠ćtorul ceta╠ćt╠žean al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, fat╠ža╠ć de lucra╠ćtorii nat╠žionali, i╠én ceea ce prives╠žte munca s╠ži avantajele sociale s╠ži fiscale.

 

Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de unita╠ćt╠žile la care s-a desfa╠ćs╠žurat activitatea.

Poate fi modificat locul muncii unilateral de c─âtre angajator?

Da, prin delegarea sau detas╠žarea salariatului i╠éntr-un alt loc de munca╠ć deca╠ét cel preva╠ćzut i╠én contractul individual de munca╠ć,┬á├«ns─â doar pentru o perioad─â de maxim 60 de zile ├«ntr-un an de zile.

 

Doar ulterior acestei perioade po╚Ťi refuza delegarea sau deta╚Öarea.

 

De subliniat c─â ├«n anumite cazuri excep╚Ťionale poate fi refuzat─â delegarea ╚Öi deta╚Öarea.

 

Further questions?

We welcome you to contact us, by any means of communication, anytime, anywhere..