Laurentiu-Paul POP | Avocat Timisoara | beyondlegal

dreptul asigurărilor.

Ce reprezintă dreptul asigurărilor?

Serviciile noastre din domeniul asigurărilor privesc relația dintre persoanele (fizice sau juridice) și societățile de asigurări. Având în vedere preponderența contractelor de asigurare în activitatea persoanelor juridice, dar și în viața persoanelor fizice, acest domeniu tinde să devină unul tot mai important.

Subliniem că serviciile noastre din domeniul asigurărilor se completează cu cele privitoare la vătămarea corporală.

servicii oferite:

întrebări frecvente.

Ce fac în cazul în care am avut un accident cu mașină fără asigurare RCA?

În cazul în care vina aparține celuilalt conducator auto, va trebui să te adresezi BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania).

Ce fac în cazul unui accident auto?
  • Dacă în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale atunci nu trebuie să anunți Poliția (cu excepția cazului în care au fost implicate mai mult de 2 autovehicule) și ai posiblitatea de a încheia constatarea amiabilă cu celălalt șofer. Aceasta poate fi completată și online folosind aplicația oficială lansată de BAAR.
  •  În cazul în care părțile nu se înțeleg este necesar să te prezinți la, în termen de 24 de ore la serviciul rutier competent pentru a declara evenimentul rutier.
  • Aici se va încheia ocazie cu care se va întocmi un proces-verbal de constatare de către un agent constatator al serviciului rutier, proces-verbal prin care se va stabili contribuția fiecăruia în producerea accidentului. Pe baza acestui proces – verbal, se va deschide dosar de daune la asiguratorul RCA al celui vinovat de producerea accidentului rutier.
Care este termenul de plată dacă am acceptat suma propusă de asigurător?

Termenul este de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire în cazul acesta despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA.

 

De precizat că aveți dreptul la penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 21 alin. 4 și 5 din Legea nr. 132/2017.

 

Bază legală: Art.30 din Norma ASF 20/2017 precum și Art.21 alin.4 din Legea 132/2017.

În acest caz, aveți dreptul la penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, conform celor stipulate la art.21 alin.4 și 5 din Legea 132/2017 după cum urmează:

 

Art. 21. –  (5) Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.”

În ce alte situații pot obține penalități de întârziere de la asigurătorul RCA?

Conform art. 21 alin 5 din Legea nr. 132/2017, asigurătorul plătește 0,2% penalități pe zi de întârziere calculate la nivelul despăgubirii sau la diferența de sumă neachitată în următoarele cazuri:

 

  • asigurătorul RCA îşi  îndeplineşte defectuos obligațiile sale
  • dacă diminuează nejustificat despăgubirea
  • sau întârzie achitarea despăgubirii
Cât durează până mă programează asigurătorul la constatare și ce presupune aceast proces?

Constatarea daunelor se efectuează în 3 zile lucrătoare de la data avizării sau la o dată ulterioară convenită împreună cu asigurătorul . (conform prevederilor art. 18, 19, 21 alin.1, art. 37, 38 respectiv 39 din Norma ASF 20/2017 care reglementează acest proces).

 

Data avizării este data la care asigurătorul deschide dosarul de daună, procedând la:

  • efectuarea constatării prejudiciilor şi evaluarea iniţială a daunelor; 
  • informarea în scris a părţii prejudiciate cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire; 
Ce costuri de transport îmi achită asigurătorul având în vedere că nu mai pot circula cu mașina mea?

Predjudiciile reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă are în vedere fie închirerea unui vehicul similar sau costurile cu transportul.

 

Ca regulă, asigurătorul este obligat să plătească lipsa de folosință în perioada cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire, în situaţia daunei totale economice. 

 

De asemenea, neefectuarea constatării din culpa asigurătorului RCA, în termenul de 3 zile de la data avizării îndreptăţeşte persoana prejudiciată să solicite plata despăgubirii pentru lipsa de folosinţă, din momentul depăşirii termenului de constatare până la data efectuării acesteia. 

 

Pentru detalii: A se vedea art. 11 alin.2 , lit. d din Legea 132/2017 precum și art. 25 din Norma ASF 20/2017.

Alte întrebări?

Te așteptăm să ne contactezi, prin orice mijloc de comunicare, oricând, de oriunde.