Laurentiu-Paul POP | Avocat Timisoara | beyondlegal

dreptul vătămărilor corporale.

Ce este dreptul vătămărilor corporale ?

Dreptul vătămărilor corporale nu există propriu-zis ca și ramură de de drept însă are în vedere noțiunea de „injury law” provenită din sistemul anglo-saxon și înglobează serviciile noastre specializate pentru obținerea despăgubirilor ca urmare a unor vătămări din diverse cauze.

Serviciile noastre grupate sub această noțiune includ obținerea despăgubirilor ca urmare a unor:

 • accidente auto / rutiere
 • accidente de muncă
 • malpraxis medical sau de alt tip
 • produse defecte
 • mușcături de câine etc.

De asemnea avem în vedere și obținerea de despăgubiri din diverse alte cauze cum ar fi „slip and fall” (vătămări din cauza căderii sau alunecării pe proprietatea altcuiva).

servicii oferite:

întrebări frecvente.

Cât costă un avocat într-un caz de accident / vătămare ?

În cazul în care ai suferit o vătămare ca urmare a unui accident (auto,rutier etc) consultația este, de principiu, gratuită.

 

Îți vom oferi o analiză atentă a circumstanțelor și faptelor specifice ale cazului tău pentru a stabili dacă există o bază legală solidă pentru a solicita despăgubiri.

Pot obține despăgubiri în cazul meu?

În cadrul ți vom oferi o analiză atentă a circumstanțelor și faptelor specifice ale cazului tău pentru a stabili dacă există o bază legală solidă pentru a solicita despăgubiri.

În cât timp pot solicita despăgubiri în cazul unui accident?

Ca regulă generală poți solicita despăgubiri ca urmare a unui accident în maxim trei ani de la data accidentului.

 

Această regulă are două excepții. În acest sens, termenul este de 10 ani (conform art. 2518 alin. (2) şi (3) din Codul Civil) atunci când prin acţiunea în răspundere delictuală se solicită:

 

a) repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane prin tortură ori acte de barbarie sau, după caz, repararea prejudiciului cauzat prin violenţă ori agresiuni sexuale comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra ori a-şi exprima voinţa;

 

b) repararea prejudiciului cauzat mediului înconjurător.

Ce sume pot obține de pe urma unui accident?

În cazul unui accident vei putea obține repararea prejudiciului cauzat ca urmare a:

 • diminuării sau pierderea câștigului din muncă,
 • cheltuielilor făcute cu tratamentul / îngrijirea medicală
 • pierderea clientelei sau a unui profit sau șanse
 • cheltuieli cu înmormântarea

De asemenea, vei putea obține daune morale care pot ajunge la sute de mii de euro și au în vedere suferințe care nu pot fi evaluate pecuniar și constau în:

 • dureri fizice și psihice ca urmare a vătămării
 • restrângerea posibilităților de viață (familială sau socială)
 • atingeri cauzate armoniei fizice și înfățișării unei persoane

Sunt mai multe tipuri de prejudicii și din acest motiv este indicat să consultați un avocat specializat în vederea evaluării și obținerii unui cuantum corect al despăgubirilor.

Cine poate obține despăgubiri în cazul unui deces?

Instanţa judecătorească poate să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.

 

Astfel, în teorie, orice fel de persoană poate obține despăgubiri ca urmare a decesului unei persoane atât timp cât dovedește o formă de legătură afectivă și implicit dovedește prejudiciul. De ex., copilul crescut de soțul mamei care nu este tatăl biologic ar putea să solicite despăgubiri având toate șansele să dovedească legătura de afecțiune cu defunctul.

În cât timp obțin despăgubirile de pe urma unui accident ?

La nivel general, în România, un proces prin care urmăriți obținerea despăgubirilor poate dura pâna la 2 ani în funcție de situație.

 

Dacă este vorba despre un accident auto sau orice fel de accident care să impună obligatoriu un dosar penal atunci se poate prelungi considerabil durata întregului proces judiciar.

 

Procesul penal sau civil poate fi urgentat eficientizat de către un avocat diligent și implicat.

Cum funcționează răspunderea pentru produse defecte?

Răspunderea producătorului are în vedere condiția ca defectul unui produs să determine :

 

 1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane;
 2. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei ori consumului privat şi să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare de 200**) lei;

Important de subliniat că și curentul electric este considerat „produs” în sensul Legii nr. 240 din 2004.

Pot obține despăgubiri ca urmare a unui produs defect?

Da, producătorul sau importatul / distribuitorul din țară răspunde pentru orice fel de prejudicii cauzate de către un produs defect / defectul unui produs.

 

Răspunderea este una obiectivă și nu necesită dovedirea vreunei culpe a producătorului, nefiind necesară dovedirea vinovăției acestuia.

 

Astfel, trebuie dovedită doar legătura de cauzalitate dintre defectul produsului și prejudiciul produs – lucru care este mai complicat decât pare.

 

Răspunderea producătorilor pentru produse defecte reprezintă un domeniu vast și complex, fiind necesar un studiu aprofundat al defectului de produs și o eventuală efectuare a unei expertize pentru construirea unui caz solid înainte de începerea negocierilor / litigiului cu producătorul.

Ce înseamnă un produs defect?

Conform legii produsul defect este produsul care nu oferă siguranţa la care persoana este îndreptăţită să se aştepte, ţinându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de:

1. modul de prezentare a produsului;

2. toate utilizările previzibile ale produsului;

3. data punerii în circulaţie a produsului.

De subliniat că un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru că, ulterior, un produs similar perfecţionat a fost pus în circulaţie

Când este exonerat producătorul pentru un produs defect?

Producătorul este exonerat de răspundere, conform legii, dacă dovedeşte unul dintre următoarele aspecte:

 

a) nu el este cel care a pus produsul în circulaţie;

 

b) în funcţie de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulaţie sau a apărut ulterior punerii în circulaţie a produsului, din cauze neimputabile lui;

 

c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuţie în scop economic al producătorului şi nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activităţii sale profesionale;

 

d) defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin reglementările emise de autorităţile competente;

 

e) nivelul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice existent la momentul punerii în circulaţie a produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauză;

 

f) defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de utilizare furnizate în documentele tehnice care însoţesc produsul, demonstrate în baza expertizei tehnice de specialitate.

Alte întrebări?

Te așteptăm să ne contactezi, prin orice mijloc de comunicare, oricând, de oriunde.