Laurentiu-Paul POP | Avocat Timisoara | beyondlegal

drept administrativ.

Ce reprezintă dreptul administrativ?

Dreptul administrativ reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice precum şi pe cele de natură conflictuală dintre autorităţile publice, pe de-o parte şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ale acestor autorităţi, pe de altă parte.

Astfel, oferim servicii atât pentru persoane fizice, vătămate în propriile drepturi de către acte ale autorităților locale sau central dar și pentru persoane juridice în aspecte de natură conflictuală cu autoritățile publice. În același sens, oferim și alte servicii care implică cunoașterea dreptului administrativ, cum ar fi: contestarea excluderii dintr-un partid politic, aspecte privind salarizarea personalului public și altele asemenea.

servicii oferite:

întrebări frecvente.

Ce este un act administrativ?

Actul administrativ reprezintă actul (individual sau normativ) ce emană de la o autoritate publică centrală sau locală în vederea executării sau a organizării executării legii.

 

  • Exemplu de act administrativ normativ: Hotărârea de Consiliu Local. 
  • Exemplu de act administrativ individual: diploma, decizii ce te privesc individual, autorizații, certificate etc.

De punctat că sunt considerate acte administrative  inclusiv refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal care de regulă este de 30 de zile.

 

 

Cum pot anula un act administrativ?

Primul pas este să parcurgi o procedură prealabilă. Procedura prealabilă presupune să te adresezi mai întâi autorității care a emis actul administrativ care îți produce vătămări. Astfel, trebuie să soliciți prima oară autorității emitente revocarea, în tot sau în parte, a actului administrativ.

 

Logica legiuitorului are în vedere să-i dea ocazia autorității să-și retragă actul administrativ vătămător pentru evitarea unor costuri suplimentare etc.

 

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 554/2004 termenul pentru urmarea procedurii prealabile este ca regulă de 30 de zile și în cazuri de excepție poate fi de 6 luni.

 

În cazul în care autoritatea nu-și revocă propriul act, al doilea pas este să formulezi o acțiune în contencios administrativ prin care soliciți instanței de judecată anularea actului administrativ.

Care este termenul de contestare a unui act administrativ?

Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:

 

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii;

 

b) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără a depăşi termenul prevăzut la alin. (2);

 

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut anterior, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

 

Cât costă un proces în dreptul administrativ?

Primul cost constă în plata unei taxe judiciare de timbru și mai apoi plata onorariului avocatului care depinde în funcție de experiența și notorietatea acestuia.

 

Conform legii, în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

 

  • cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris – 50 lei;
  • cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei.”
Pot să fac o plângere contravențională singur?

Da, poți formula singur o plângere contravențională prin care contești amenda primită.

 

În anumite situații este indicat să apelezi la un avocat specializat, fie chiar și doar pentru o ședință, ca să te asiguri că nu faci vreo greșeală care să ducă la pierderea procesului.

Ce fac dacă am primit o amendă nelegală?

Primul pas este să te asiguri că ești în termenul prevăzut de lege (de 15 zile) să contești amenda la Judecătorie.

Reține că termenul de 15 zile pentru contestarea unei amenzi se calculează pe zile libere, adică prima și ultima zi nu intră în calcul.

Al doilea pas, în funcție de circumstanțele cazului trebuie să te gândești cum formulezi plângerea contravențională și ce probe ai.

Cum pot obține restituirea amenzii plătite?

Pentru restituirea amenzii trebuie să faci o cerere la Primăria unde ai plătit amenda în care să atașezi hotărârea cu mențiunea definitivă și dovada plății. (acestea sunt actele necesare pentru restituirea amenzii plătite și anulate).

 

Ai un termen de 3 ani să soliciți restituirea amenzii plătite și contestată cu succes în fața instanței de judecată.

Mai pot recupera taxa auto plătită în 2023?

Da. Poți obține recuperarea taxei auto plătite până în 2027 indiferent de data la care ai plătit-o inițial și indiferent dacă ai mai solicitat sau nu restituirea ei în trecut.

 

Vei obține înapoi taxa auto plătită cât și penalitățile de întârziere calculate de la data la care ai plătit taxa auto.

În cazul în care nu ți s-a răspuns de către o autoritate în termenul legal – care de regulă este de 30 de zile, ai posibilitatea să ataci acest refuz nejustificat al autorității publice.

 

Astfel, considerate acte administrative unilaterale inclusiv refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.

Alte întrebări?

Te așteptăm să ne contactezi, prin orice mijloc de comunicare, oricând, de oriunde.