Laurentiu-Paul POP | Avocat Timisoara | beyondlegal

dreptul contractelor.

Ce reprezintă dreptul contractelor?

Contractul și dreptul contractelor reprezintă cheia de boltă sau „inima” afacerii tale. Un contract redactat prost sau gestionarea greșită a contractelor afacerii tale poate fi tragică.

Dreptul contractelor este vast și complex, iar fundamentul stă în principiile ce guvernează, printre altele, formarea / negocierea și interpretarea acestora. (First Principles Approach)

Ca să-ți faci o idee expunem o parte din experiență relevantă recentă:

 • Consultanță și negociere (+redactare) contract închiriere hotel + sală de evenimente
 • Redactare (+negociere) a unui contract complex de închiriere și asociere în participațiune a unei afaceri ce consta în restaurant + pensiune.
 • Consultanță + negociere finalizată cu succes pentru încetarea unui contract cu executare succesivă în valoare de 145.000E (SaaS gestiune restaurant + hotel) care nu era viabil dpdv economic 
 • Consultanță constituire societate RO cu activitate în Monaco și redactare contract bilingv + Legal Due Diligence

pentru persoane juridice:

servicii oferite:

întrebări frecvente.

Este valabil contractul nesemnat în activitatea afacerii mele?

Pe scurt și în principiu, da, conform Codului de procedură civilă, înscrisul nesemnat are valoare probatorie dacă este folosit în mod obișnuit în exercițiul activității tale. Legea are în vedere că rapiditatea circuitului comercial impune lipsa unor formalități excesive, astfel că poți dovedi un contract cu diverse alte acte sau fapte juridice (facturi, registre contabile etc.)

 

Ca excepție, nu are valoare probatorie înscrisul nesemnat în cazul în care legea impune obligativitatea formei scrise pentru probarea lui.

 

O altă precizare importantă este că în conformitate cu art. 1186 Cod Civil contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a-l înştiinţa pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părţi, al uzanţelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod.

Ce este contractul de prestări servicii?

Contractul de prestări servicii este contractul prin care o parte, denumită prestator, se obligă să presteze anumite servicii unei alte părţi, denumite beneficiar, în schimbul unui preţ

Ce fac dacă nu am contract scris?

La nivel de principiu contractul este valabil chiar dacă nu are o formă scrisă, însă în acest caz este mai greu de dovedit existența acestuia. Există situații în care poți să dovedești existența unui contract cu alte mijloace de probă (martori, corespondența dintre părți).

 

Vezi mai multe detalii în articolul nostru privind factura nesemnată.

 

Se poate încheia un contract fără ca cealaltă parte să-l semneze?

La nivel de principiu, da, în conformitate cu art. 1186 Cod Civil contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a-l înştiinţa pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părţi, al uzanţelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod.

Are valoare probatorie factura nesemnată de destinatar în lipsa unui contract?

Da, factura chiar nesemnată de către destinatar poate avea valoare probatorie dacă este folosită în mod obișnuit în exercițiul activității acestuia și legea nu impune obligativitatea formei scrise pentru probarea contractului. 

 

Vezi mai multe detalii în articolul nostru privind factura nesemnată.

 

Bază legală: Art. 277 alin 2 din Codul de procedură civilă.

Este de ajuns dacă am factură dar nu am contract?

La nivel de principiu da. Fie că este semnată sau nu de către destinatar, factura are potențialul de a dovedi contractul și implicit raportul juridic dintre părți.

Este valabil contractul de închiriere care nu este înregistrat la fisc?

Da, înregistrarea contractului de locațiune (închiriere) la organul fiscal deși obligatorie nu afectează valabilitatea contractului.

Ce beneficii am dacă înregistrez contractul de închiriere la ANAF?

Conform art. 1798 din Codul Civil, contractele înregistrate la organul fiscal constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege chiar dacă au fost încheiate sub semnătură privată.

 

Practic, vei punea merge direct la executor pentru a executa silit chiria restantă fără să mai fi necesar să dai în judecată, în prealabil, chiriașul.

pentru persoane fizice:

servicii oferite:

întrebări frecvente.

Ce fac dacă nu am contract scris?

La nivel de principiu contractul este valabil chiar dacă nu are o formă scrisă, însă în acest caz este mai greu de dovedit existența acestuia. Există situații în care poți să dovedești existența unui contract cu alte mijloace de probă (martori, corespondența dintre părți).

Se poate încheia un contract fără ca cealaltă parte să-l semneze?

La nivel de principiu, da, în conformitate cu art. 1186 Cod Civil contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a-l înştiinţa pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părţi, al uzanţelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod.

Este valabil contractul de închiriere care nu este înregistrat la fisc?

Da, înregistrarea contractului de locațiune (închiriere) la organul fiscal deși obligatorie nu afectează valabilitatea contractului.

Ce beneficii am dacă înregistrez contractul de închiriere la ANAF?

Conform art. 1798 din Codul Civil, contractele înregistrate la organul fiscal constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege chiar dacă au fost încheiate sub semnătură privată.

 

Practic, vei punea merge direct la executor pentru a executa silit chiria restantă fără să mai fi necesar să dai în judecată, în prealabil, chiriașul.

Ce este contractul de comodat?

La modul general, contractul de comodat este un contract de închiriere dar cu titlu gratuit.

 

Codul civil defineşte împrumutul de folosinţă prin art. 2.146, potrivit căruia „împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp”. 

Exemple de contracte din activitatea noastră:

 • Contract de sponsorizare
 • Contract de training si consultanţă;
 • Contract de comision;
 • Contracte comerciale internaţionale: contractul de barter, contractul de distribuţie exclusivă, contractul de consulting-engineering, contractul de franciză, contractul de lohn, etc.
 • Contracte complexe de vânzari (vânzari en-gros, vânzari cu amănuntul, etc.), distribuţie si franciză, furnizare/aprovizionare;
 • Contracte de transport;
 • Contracte de marketing, media şi publicitate, sponsorizări, cercetare şi dezvoltare, transferuri de bunuri, transferuri de tehnologie, finanţare, etc.;
 • Contracte de împrumut, recunoaştere de datorii, concesionări, leasing, etc.;
 • Contracte de antrepriză şi subantrepriză;
 • Contracte de schimb şi contracte de agenţie;
 • Contracte de asociere în participaţiune;
 • Contracte de închiriere şi comodat;

Alte întrebări?

Te așteptăm să ne contactezi, prin orice mijloc de comunicare, oricând, de oriunde.